top of page

מדיניות שימוש

ברוכים הבאים לקצת אחרת. תנאי השימוש אלו מסדירים את הגישה שלך ואת שימושך בשירותי הניקיון והחדרים הנקיים שלנו.

1. קבלת תנאים על ידי הגישה והשימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות שלנו.

2. תיאור השירות

קצת אחרת מספקת שירותי ניקיון מקצועיים ושירותי חדרים נקיים. תיאורים מפורטים של שירותינו זמינים באתר שלנו או על ידי פנייה לצוות השירות לקוחות שלנו.

 

3. אחריות

המשתמש אתה מסכים ל:

  • לספק מידע מדויק ומלא בעת בקשת שירותים.

  • לציית לכל התקנות המקומיות הנוגעות לניקיון וסניטציה.

  • לוודא ששימושך בשירותינו אינו מפר כל חוק או זכויות של אחרים.

4. זכויות קניין רוחני

כל התכנים והחומרים הזמינים באמצעות שירותינו הם רכוש קניין רוחני של קצת אחרת. אין להשתמש בתוכן כזה ללא הרשות הכתובה שלנו מראש.

5. הסרת על אחריות

השירותים שלנו מוצעים "כמו שהם". קצת אחרת מסירה כל אחריות, מפורשת או לא מפורשת, בנוגע לדיוק, עדכניות או שלמות המידע שניתן.

6. הגבלת אחריות

קצת אחרת לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות או בקשר עם שימושך בשירותינו. הגבלת אחריות זו חלה במידה המרבית המותרת על פי החוק.

7. שינוי תנאים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאים אלו בכל עת. המשך שימושך בשירותינו לאחר שינויים אלה מראה על הסכמתך לתנאים החדשים.

 

8. פרטי קשר

לכל שאלות או חששות בנוגע לתנאים אלו, אנא פנה אלינו לכתובת office@kzat.co.il.

bottom of page